Μέσα από τη θεραπευτική ιππασία το άλογο γίνεται θεραπευτικό μέσο και εφαρμόζεται σε άτομα με αναπτυξιακές, νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Για την πραγματοποίηση της θεραπευτικής ιππασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ο κατάλληλος εξοπλισμός και το ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των συνεδριών.

Η Ιπποθεραπεία είναι μια θεραπευτική συνεδρία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Η διαφορά με την "παραδοσιακή" συνεδρία είναι ότι η θεραπεία μεταφέρεται σε εξωτερικό χώρο και το άλογο γίνεται το βασικό θεραπευτικό μέσο. 

Η Ξένια Μεσσάρη έχει εκπαιδευτεί στην Προσέγγιση  Hippo Kinesio- Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R) η οποία είναι μια ολιστική προσέγγιση της θεραπευτικής ιππασίας και βασίζεται στη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, την ικανότητα του εγκεφάλου δηλαδή να τροποποιεί τη δομή και τη λειτουργία του σε ανατομικό κι λειτουργικό επίπεδο. Αυτό προκαλείται από το πολυαισθητηριακό περιβάλλον, όπου ο θεραπευόμενος δέχεται πολλά διαφορετικά ερεθίσματα ταυτόχρονα.

Η Ιπποθεραπεία θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το κτήμα ¨Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ¨ στον Ελαιώνα.