Η ψυχοθεραπεία βασίζεται σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ του θεραπευτή και του παιδιού/ εφήβου, υποστηρικτικό και μη επικριτικό. Η ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους ενδείκνυται για την αντιμετώπιση δυσκολιών συμπεριφοράς, άγχους, εθισμών, κοινωνικοποίησης, διαπαιδαγώγησης και διαχείρισης καταστάσεων.

Μέσα από αυτό το ασφαλές πλαίσιο το παιδί/ ο έφηβος μπορεί να μάθει τα συναισθήματά του και νέους λειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς. Επίσης η ψυχοθεραπεία παρέχει πολύτιμη βοήθεια σε καταστάσεις πένθους και απωλειών, διαζυγίου και αλλαγές στην ισορροπία της οικογένειας.

Η θεραπευτική παρέμβαση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ατόμου με αγάπη και σεβασμό.