Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη βελτίωση καθημερινών δεξιοτήτων/ έργων και την ανεξαρτητοποίηση στο σχολείο και στο σπίτι. 

Μπορεί ένα παιδί να μπει σε ατομικό ή σε ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες και τους θεραπευτικούς στόχους.

Οι κύριοι στόχοι της εργοθεραπείας περιλαμβάνουν:

  1. Βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη βελτίωση της λεπτής και της αδρής κινητικότητας, την ενίσχυση της δύναμης και της αντοχής, και την ανάπτυξη της ισορροπίας και του συντονισμού.

  2. Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων: Οι εργοθεραπευτές βοηθούν τους ασθενείς να βελτιώσουν τη μνήμη, την προσοχή, την επίλυση προβλημάτων και άλλες γνωστικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή.

  3. Ενίσχυση της αυτονομίας: Εργάζονται για να αυξήσουν την αυτονομία των ατόμων, βοηθώντας τα να εκτελούν καθημερινές δραστηριότητες όπως το ντύσιμο, η προσωπική υγιεινή, η μαγειρική και άλλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

  4. Προσαρμογή του περιβάλλοντος: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών εξοπλισμών ή τη ρύθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του ατόμου για να διευκολύνει την ανεξαρτησία του και να μειώσει τους κινδύνους τραυματισμών.

Συνολικά, η εργοθεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αυτονομίας των ατόμων, επιτρέποντάς τους να ζουν όσο το δυνατόν πιο πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Η θεραπευτική παρέμβαση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ατόμου με αγάπη και σεβασμό.

Η εργοθεραπεύτρια του κέντρου είναι απόφοιτη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με εξειδίκευση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση και παρακολουθεί