Αποκατάσταση ομιλίας

Οι διαταραχές ομιλίας στους ενήλικες συνήθως είναι επίκτητες και εμφανίζουν αδυναμία παραγωγής φθόγγων όπου συνοδεύονται με αδυναμία στους στοματοπροσωπικούς μύες (Δυσαρθρία).Επίσης μπορεί η διαταραχή της ομιλίας να προέρχεται από δυσκολία στον κινητικό συντονισμό των αρθρωτών του στόματος.

 

Διαταραχές κατάποσης/ Δυσφαγία

Η δυσφαγία ή αλλιώς διαταραχές κατάποσης, είναι μια επίκτητη διαταραχή που εμφανίζεται συχνά με βήχα στις υγρές ή/ και στις στερεές τροφές, μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει κάτι στον λαιμό, και με άλλα συμπτώματα, τα οποία μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα για την ζωή του ατόμου. Συχνό φαινόμενο είναι κατά την δυσφαγία, οι τροφές να περνάνε τις φωνητικές χορδές (εισρόφηση) και να καταλήγουν στους πνεύμονες. Αυτό έχει ως μεγαλύτερη επιπλοκή στην ζωή του ατόμου την εμφάνιση της πνευμονίας.

Η δυσφαγία μπορεί να είναι από ήπια μέχρι σοβαρή. Εμφανίζεται συχνά μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, επιπλοκή από χειρουργείο, καρκίνο στο κεφάλι ή/ και στο λαιμό, μετά από ακτινοθεραπεία στην περιοχή κεφαλής και λαιμού, νευρολογικές παθήσεις, νευροεκφυλιστικές και νευρομυικές παθήσεις κ.α.

Η λογοθεραπεία βοηθάει τον ασθενή μέσω αντισταθμιστικών και περιφερειακών τεχνικών να έχει πιο ασφαλή σίτιση και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.

 

Διαταραχές λόγου και επικοινωνίας 

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια νευροεκφυλιστική πάθηση, μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση κ.α. μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στον λόγο και στην επικοινωνία του ατόμου.  Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται με διαταραχές στην έκφραση ή/και στην κατανόηση του λόγου. Η προσέγγιση κάθε ατόμου είναι διαφορετική, ανάλογα με τις ανάγκες του, αλλά ο στόχος είναι κοινός. Να βελτιωθεί η ποιότητα και λειτουργία ζωής του μέσα από μείωση των συμπτωμάτων.