Η τηλεθεραπεία είναι παρόμοια με την παραδοσιακή θεραπεία με μια διαφορά. Τόσο ο λογοθεραπευτής όσο και ο θεραπευόμενος είναι στον χώρο τους και η θεραπεία γίνεται μέσω εφαρμογών επικοινωνίας!

Αρχικά γίνεται αξιολόγηση για να ορισθούν οι δυσκολίες και οι ικανότητες του παιδιού ή ενήλικα αλλά και για να φανεί αν το άτομο μπορεί να υποστηρίξει την τηλεθεραπεία. Ο στόχος είναι η ποιότητα της τηλεθεραπείας να είναι ίδια με την φυσική παρουσία.  Σε αντίθετη περίπτωση προτείνεται η παραδοσιακή θεραπεία με φυσική παρουσία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να κριθεί απαραίτητο να είναι την ώρα της συνεδρίας ένας γονιός μέσα, ειδικά σε μικρότερα παιδιά, όπου με την κατεύθυνση του θεραπευτή ο γονιός αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην θεραπεία. 

Τι χρειάζομαι στη Τηλεθεραπεία;

  • Καλή σύνδεση στο Internet
  • Κάμερα, οθόνη, μικρόφωνο
  • Καλός φωτισμός
  • Απομάκρυνση όλων των ερεθισμάτων που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του ατόμου (τηλεόραση, κατοικίδιο κλπ.)

Θετικά Τηλεθεραπείας:

  • Η οικογένεια δεν χρειάζεται να φύγει από την άνεση του σπιτιού, ειδικά όταν υπάρχουν περιπτώσεις που το άτομο δεν μπορεί να προσέλθει στο κέντρο για την θεραπεία του.
  • Μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν ο θεραπευτής και η οικογένεια βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, και γιατί όχι και από διαφορετικές χώρες!
  • Το παιδί βρίσκεται στο περιβάλλον του και μπορεί να δείχνει τα παιχνίδια του και το δωμάτιό του στον θεραπευτή, κάτι που αρέσει πολύ στα παιδιά!